А. Въведение
Поверителността на посетителите на нашия уебсайт е много важна за нас и ние се ангажираме да я защитим. Тези политики описват какво правим с вашата лична информация.
Съгласявайки се с използването на бисквитки в съответствие с условията, описани в  тези политики, при първото посещение на нашия уебсайт, ни позволявате да използваме бисквитки всеки път, когато посещавате уебсайт.

Б. Как събираме вашите лични данни
1. Следните видове лична информация могат да се събират, съхраняват и използват:
2. Информация за вашия компютър, включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра и операционна система;
3. Информация за вашите посещения и използване на този уебсайт, както и чат-бота, функциониращ на уебсайта, включително как сте стигнали до сайта,  продължителността на Вашето  посещение, прегледаните страници и пътят Ви на навигация в уеб сайта.
4. Информацията, която въвеждате, когато искате да се свържете с нас чрез формата за контакти, например адреса на Вашата  електронна поща.
5. Информацията, която се генерира при използване на нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате.
6. Всяка друга лична информация, която ни изпращате.
7. Информацията, която получаваме през Фейсбук, когато се свързвате с нас през чат-бота; например Вашата снимка, име и Фейсбук профил.

В. Използване на лична информация
Личната информация, предоставена ни чрез нашия уебсайт или чат-бот, ще бъде използвана за целите, посочени в тази политика. Можем да използваме вашата лична информация за следното:
1. Администриране на нашия уебсайт.
2. Изпращане на маркетингови  съобщения.
3. Изпращане на известия по имейл, които специално сте поискали.
4. Изпращане по имейл  на бюлетин, ако сте се регистрирали за него (можете да се отпишете по всяко време).
5. Разглеждане на запитвания и оплаквания, направени от или относно вас, свързани с нашия уебсайт.
6. Поддържане на сигурността на нашия уебсайт и предотвратяване на измами.
7. Проверка на спазването на условията, регулиращи използването на нашия уебсайт.
8. Други приложения: ако изпратите лична информация за публикуване на нашия уебсайт, ние ще я публикуваме и използваме по друг начин в съответствие с позволението, което ни давате. Вашите настройки за поверителност могат да се използват за ограничаване на публикуването на Ние няма да предоставяме вашата лична информация на трета страна или за пряк маркетинг на трета страна.

Г. Разкриване на лична информация
1. Можем да разкрием Вашата лична информация на всеки от нашите служители, професионални съветници или подизпълнители, необходими за целите, посочени в тези политики.
2. Може да разкрием Вашата лична информация и при следните условия:
а.)дотолкова, доколкото това се изисква от нас по закон;
б.)във връзка с текущо или бъдещо съдебно производство;
с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права (включително предоставяне на информация на други лица с цел предотвратяване на измами и намаляване на кредитен риск);
към всяко лице, което основателно смятаме, че може да подаде молба до съд или друг компетентен орган за разкриване на тази лична информация, когато според нашето разумна преценка такъв съд или орган би имал основание да разпореди разкриването на тази лична информация.
Освен както е предвидено в тази политика, ние няма да предоставяме Вашата лична информация на трети страни.

Д. Запазване на лична информация
1.Този раздел  излага нашите политики и процедури за задържане на данни, които са предназначени да ни помогнат да гарантираме, че спазваме нашите законови задължения по отношение на запазването и изтриването на лична информация.
2.Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел или цели, няма да се съхранява по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или тези цели.
3. Независимо от другите разпоредби на този раздел Ж, ние ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:
а.) до степен, в която ние сме длъжни да го правим по закон;
б.) ако смятаме, че документите могат да имат отношение към текущо или бъдещо съдебно производство; и с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права (включително предоставяне на информация на други за целите на предотвратяването на измами и намаляване на кредитния риск).

Е. Сигурност на вашата лична информация
Ще предприемем разумни технически и организационни предпазни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или промяната на вашата лична информация.
Ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте, на нашите защитени (защитени с парола и защитна стена) сървъри.
Вие приемате, че предаването на информация по интернет по своята същност е несигурно и ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.

Ж. Изменения
Тези политики са обект на актуализация, като публикуваме последната версия на нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница регулярно, за да сте сигурни, че разбирате всички промени в тези политики. Можем да ви уведомим за промените в тази политика по имейл,  през чат-бота и/ или системата за лични съобщения, ако Вие изрично пожелаете това предварително.

З. Вашите права
1. Можете да поискате да ви предоставим всяка лична информация, която съхраняваме за Вас; предоставянето на такава информация ще зависи от следното:  подходящи доказателства за Вашата самоличност (приемаме фотокопие на паспорта, заверено от нотариус, плюс оригинално копие от сметката за комунални услуги, показващо вашия текущ адрес).
2. Можем да задържим лична информация, която поискате, до степента, разрешена от закона.
3. Можете да поискате по всяко време да не обработваме Вашата лична информация за маркетингови цели.На практика обикновено или изрично се съгласявате предварително да използваме Вашата лична информация за маркетингови цели или ние ще ви предоставим възможност да се откажете от използването на Вашата лична информация за маркетингови цели.

И. Актуализиране на информацията
Моля, уведомете ни, ако личната информация, която съхраняваме за Вас, трябва да бъде коригирана или актуализирана.

Й. Бисквитки
Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитката е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър до уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно към сървъра всеки път, когато браузърът поиска страница от сървъра. „Бисквитките“ могат да бъдат „постоянни“ или „сесийни“ бисквитки: постоянните „бисквитки“ ще се съхраняват от уеб браузър и ще останат валидни до определената му дата на изтичане, освен ако потребителят не ги изтрие преди датата на изтичане; сесийната бисквитка, от друга страна, ще изтече в края на потребителската сесия, когато уеб браузърът е затворен. Бисквитките обикновено не съдържат никаква информация, която лично идентифицира потребител, но личната информация, която съхраняваме за Вас, може да бъде свързана с информацията, съхранявана в и получена от бисквитки.